Använda hjärtstartare

Använda hjärtstartare

Det har blivit allt mer vanligt att stöta på hjärtstartare ute i samhället. Det kan vara bra att känna till var de finns. De kan nämligen rädda livet på någon som har drabbats av ett plötsligt hjärtstopp. Men hur används egentligen hjärtstartaren?

Hur går man till väga?

De hjärtstartare som finns i butiker och arenor är enkla att använda. Det krävs inte någon speciell utbildning för att kunna hantera dem. När man tar fram hjärtstartaren kommer det med en gång att finnas talande instruktioner som talar om hur den ska användas. Man behöver inte vara orolig för att man skadar personen. Hjärtstartaren ger nämligen ingen stöt om det inte behövs.

Om en person plötsligt segnar ner och blir okontaktbar bör man se till att larma 112 så fort som möjligt. Det är sedan bra att hämta hjärtstartaren och få igång den. Det är bara att följa instruktionerna för var elektroder och liknande ska sitta. Hjärtstartaren kommer sedan att analysera och se om personen har en hjärtrytm. Under den tiden bör man inte utföra hjärt- lungräddning eller flytta den skadade. När analysen är klar kommer hjärtstartaren att tala om ifall man bör ge en stöt, eller om man istället bör göra kompressioner. När det är gjort kommer en analys till att göras. Det är viktigt att man kommer ihåg att inte röra den skadade eller medvetslöse under tiden stöten ges. Då riskerar man själv att få en stöt. Om det behövs kommer hjärtstartaren också att tala om ifall hjärt-lungräddning behövs, och det finns också en räknare som berättar hur pass snabbt eller långsamt kompressionerna bör utföras.

Att lära sig hjärtstartaren

Det finns inte några krav på att man ska ha gått utbildningar för att använda en hjärtstartare av den modell som finns i köpcenter, idrottshallar, skolor med mera. Det finns dock speciella kurser man kan gå för att kunna känna sig lite mer förberedd när en olycka väl inträffar. På vissa arbetsplatser kan det finnas krav på att alla anställda ska ha gått kurserna. Det handlar bland annat om yrken inom elektronik samt inom vården. Där kan en hjärtstartare ofta vara lite extra bra att ha.

Även om man inte har gått en kurs bör man dock inte rädas att hämta hjärtstartaren och börja använda den. Det är lättare än vad man kan tro.

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*