Förebygg sjukdomar med hjälp av träning

Förebygg sjukdomar med hjälp av träning

Genom att träna och ägna dig åt regelbunden fysisk aktivitet har du möjlighet att förebygga ohälsa. Det är också viktigt att ha hälsosamma matvanor. Att följa dessa råd kan göra att du slipper drabbas av typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, vissa cancerformer, sjukdomar i rörelseorganen, fetma och psykisk ohälsa.

Med en träningsbänk från Gorilla Sports har du alltid tillgång till ett bra hemmagym. I deras sortiment hittar du alla sorters träningsbänkar inklusive raka, justerbara och hopfällbara sådana. Om du köper en bänkpress får du också fördelen att du inte behöver köpa två produkter och du får en mer stabil enhet att utföra din träning på.

Rätt fysisk aktivitet hjälper

Alla vuxna som fyllt 18 år bör ägna sig åt fysisk aktivitet under minst 150 minuter per vecka. Intensiteten i din träning behöver vara minst måttlig. Om du endast tränar högintensivt räcker det med 75 minuter per vecka. Sprid ut aktiviteten under flera dagar i veckan och träna i minst tio minuter per gång.

Din träning bör vara aerob, vilket innebär att du tränar med minst måttlig intensitet så att din andning och puls ökar. Hög intensitet ger en markant ökning. Du kan exempelvis ta en trettio minuters promenad i rask takt fem dagar varje vecka. Det går också bra att löpträna i 20-30 minuter tre dagar i veckan eller göra din egen kombination av ovanstående. Om du ökar mängden fysisk aktivitet kan du få ytterligare positiva hälsoeffekter.

Stärk musklerna

För att förebygga sjukdomar bör du även ägna dig åt muskelstärkande fysisk aktivitet två gånger i veckan och då träna de stora muskelgrupperna i kroppen. Ett bra sätt att göra detta på är att träna bänkpress med en träningsbänk från Gorilla Sports. Om du är över 65 år bör du också träna din balans.

Du bör vara så aktiv som ditt fysiska allmäntillstånd medger. Undvik alltför mycket stillasittande. Om du är äldre eller har kroniska sjukdomar eller funktionshinder bör du vara så fysiskt aktiv som du har möjlighet till. Gravida bör röra på sig regelbundet men de aktiviteter de utför bör också anpassas till det aktuella tillståndet.

dante