Första hjälpen

Första hjälpen

När man kommer till en olycksplats eller om något sker där man är kan det vara bra att kunna första hjälpen. Den insats man gör kan rent av rädda livet på den skadade personen. Men vad är egentligen första hjälpen och vad bör man kunna?

L-ABC

En av de kanske viktigaste sakerna att hålla koll på är bokstavskombinationen L-ABC och dess betydelse. Det står nämligen för vad man bör göra och i vilken ordning. L står för läge och betyder att man först och främst ska se över säkerheten på den aktuella platsen. Om det är för farligt att ta sig till den skadade bör man avstå, och om det går bör man se till att den skadade avlägsnas från eventuella faror. A står för andning och här bör man se till att personen andas. Om så inte är fallet är det dags att göra konstgjord andning. B:et står för blödning. Om den skadade blöder kraftigt är det viktigt att man stoppar blödningen genom att antingen snöra av den skadade kroppsdelen, eller genom att man trycker bomull eller liknande mot såret. Den sista bokstaven, C, står för cirkulation eller chock. Med cirkulation menar man att kontrollera om den skadade har puls i alla kroppsdelar. Det kan till exempel vara viktigt vid en misstänkt blodpropp eller om en person blir allvarligt klämd. En chock kan vara lite svårare att kontrollera. Alla som blir chockade visar till exempel inte samma symtom och en chock kan komma lång tid efteråt.

Konstgjord andning

Om den skadade inte andas måste man hjälpa till och ge konstgjord andning. Det görs genom att först ordna så att personen har fria luftvägar. Efter det tar man tag med tumme och pekfinger om personens näsa. Man blåser sedan in luft genom personens mun tills man ser att bröstkorgen kommer. Inblåsningarna ska inte gå för fort. Om de kombineras med hjärtkompressioner är det vanligt att man gör 30 kompressioner, två inblåsningar och sedan 30 kompressioner igen.

Stoppa en blödning

Vid en allvarlig skada är det viktigt att man får stopp på alla större blödningar. Ofta är just blodförlust en vanlig dödsorsak i samband med olyckor. Man kan antingen snöra av den kroppsdel som blöder, eller försöka stoppa blödningen på annat sätt. Om man har kompresser, bomull eller liknande tillgängligt kan man försöka packa det i djupa sår och omkring det lägger man ett förband. Inre blödningar kan vara svårt att göra något åt om man inte har rätt kunskaper samt material. De är också svåra att diagnostisera på plats. Yttre sår syns ofta. Det är också bra att hålla den skadade kroppsdelen stilla, och gärna så högt som möjligt eftersom att det kan minska blodflödet något tills hjälp kommer.

dante