Larma

Larma

När en olycka sker är det viktigt att larma så snart man kan. Det är bra att ge en så exakt positionering som möjligt. Om det inte går kan man uppge tecken som lätt kan kännas igen. Kanske kan man se en mast, en skylt eller något speciellt hus? För att larma ringer man numret 112 och då kommer man till SOS alarm där man presenterar sig och förklarar vad som har hänt. Den operatör som svarar kommer genast att skicka ut hjälp under tiden man är kvar i luren. Om man behöver hjälp med något, till exempel instruktioner för hjärt- lungräddning kan operatören ge dem direkt. Denne kan också se ungefärlig positioneringsinformation från en mobiltelefon. Det är dock inte alltid den möjligheten finns. Om personen som ringer är orolig kan operatören lugna och berätta ungefär hur lång tid det tar innan hjälpen är på plats.

Om samtalet bryts

I de fall samtalet bryts kommer SOS försöka ringa upp. Ibland kan de dock inte se telefonnumret någon har ringt ifrån och då får den som ringt ringa tillbaka. Om det redan är en konstaterad nödsituation kommer hjälp dock att vara på väg även om samtalet bryts.

dante