Covid-19: effektiva åtgärder som fungerar

Covid-19: effektiva åtgärder som fungerar

Covid-19 tillhör en familj av coronavirus. Covid-19 är en akronym på engelska som står för “coronavirus disease 2019”, det vill säga coronavirus-sjukdom 2019. Närmare bestämt heter viruset SARS-CoV-2 och sjukdomen orsakar en infektion i luftvägarna. Coronaviruset upptäcktes vid slutet av 2019 i staden Wuhan i Kina och ledde snabbt till en global pandemi. Namnet på viruset kommer från hur viruset ser ut under ett mikroskop. Det har nämligen kronliknande spikar, därav namnet Corona som betyder krona.

Var uppmärksam på följande symtom då dessa kan vara tecken på covid-19:

  • Diarré
  • Feber
  • Halsont
  • Hosta
  • Huvudvärk
  • Minskad smak eller lukt
  • Trötthet
  • Värk

Det är inte första gången ett allmänt utbrott av coronavirus infekterar människor. Första gången ett utbrott skedde var SARS-epidemin som pågick mellan 2002 och 2004. Denna hade dock avsevärt mindre omfattning och smittade 8000 människor, varav mindre än 800 dog. Även detta utbrott hade sitt ursprung i Kina och orsakar på samma sätt infektion i luftvägarna.

Behandling och åtgärd: 3 metoder

Covid-19 är mycket smittsam och därför rekommenderas det att följa dessa behandlingar och åtgärder. De tre mest effektiva metoderna redovisas här.

1. Distansering. En effektiv metod är att hålla avstånd till andra människor. Undvik grupper av människor som till exempel evenemang, fester och köer. Trots denna försiktighetsåtgärd går det alltid att med Nordic hair imponera på avstånd! Försök följa en tumregel att hålla minst en meters avstånd från människor.

2. Handhygien. En av de främsta metoderna för att såväl skydda sig som bromsa spridning av covid-19 är att tvätta händerna. Tvätta händerna med tvål och vatten i 20 sekunder.

3. Vila och värme. Vid lindriga symtom är det vila och värme som gäller. Stanna hemma, drick rikligt med vatten och håll kroppen varm. Ett tips är att ta ett varmt bad eller dusch.

dante