Vad händer på sjukhuset?

Vad händer på sjukhuset?

På sjukhuset kan det ske lite olika saker om man kommer in efter en olycka eller skada. Exakt vad som sker varierar på personens tillstånd, vilken skada denne har och så vidare.

När man kommer in med ambulans

Om läget är så pass allvarligt att man kommer in till sjukhuset med en ambulans sätts behandling in med en gång. Man hamnar ofta på ett akutintag där läkare och sjuksköterskor gör allt för att lindra smärta, stoppa blödningar med mera. Det är här de livräddande insatserna görs. Patienter med livshotande tillstånd behöver inte vänta på sin tur utan de tas omhand direkt.

När man kör in till akuten på egen hand

När man kör in med egen bil eller skjutsas in till akuten kan man inte förvänta sig att tas omhand med en gång om man inte kör via akutintaget för privatbilar. Om man åker till den vanliga akutmottagningen får man ofta vänta ett tag innan det blir ens egen tur. Skadorna prioriteras efter hur allvarliga de är. Om man endast har en förkylning eller ett mindre sår kan det ofta vara klokt att besöka vårdcentralen dagen efter.

dante