Muskelsjukdomar och hur de kan lindras

Muskelsjukdomar och hur de kan lindras

Alla får vi känningar i våra muskler då och då. Smärtorna kan ha många olika orsaker. Träningsvärk i musklerna är oangenämt att drabbas av även om vi vet att den oftast kommer från motion som är en god sak. Då kan vila och massage lindra. Har den blivit riktigt rejäl så kan det bli svårt att röra sig överhuvudtaget. En känsla av sjukdom kan då sprida sig i kroppen och det händer att människor uppsöker akutmottagningar då de tror att de drabbats av en allvarlig muskelsjukdom.

Ta hjälp av Qleano som ser till att hemmet städas och är fräscht. Oavsett om vi är friska eller har sjukdomar är det viktigt att vi har det rent omkring oss. När vi är sjuka har städningen en tendens att vara av än större vikt.

Finns det sjukdomar i musklerna så blir det svårare rent fysiskt att exempelvis dammsuga. Det kan till och med bli en omöjlighet.

Varje muskel, liten som stor, har viktiga uppgifter att sköta när det kommer till rörelseapparaten och de är nödvändiga att ha precis som allt annat i kroppen. Sjukdomar som påverkar musklerna är flera i antalet och även neurologiska sjukdomar påverkar rörelseapparaten men kommer då istället ursprungligen från hjärnan.

Allvarliga muskelsjukdomar

Det finns många muskelsjukdomar exempelvis Duchennes och Beckers muskeldystrofi för att nämna ett par stycken. De påminner om varandra och båda är genetiska, dock ger Beckers något lindrigare symtom än Duchennes som oftast ger en svår funktionsnedsättning.

En del muskelsjukdomar finns redan vid födseln medan andra debuterar i olika åldrar. Det är oftast oerhört stora utredningsprocesser för att komma fram till hur allvarlig muskelsjukdomen är och vad den får för följder för varje enskild individ. Något som alltid kollas noga är hjärtat som ofta påverkas av muskelsjukdomar. Kardiologerna är duktiga och behandlar med mediciner gällande hjärtat.

Att få lindring och hjälp genom fysioterapi är en god idé. Det botar inte men kan hålla igång motoriken i musklerna så gott det går.

Besked om muskelsjukdom ger många olika frågor

Finns det stöttning i omgivningen, finns det aktiviteter som går att utföras, går det att sköta hygienen på egen hand, vem hjälper till att hålla hemmet rent och klarar individen att överhuvudtaget ha ett eget hem? Den mentala biten är extremt viktig när frågor dyker upp om en nära anhörig eller egen person drabbats. Det är mycket angeläget att alla frågor får ett så gott svar som möjligt.

Alla insatser runt patienter med muskelsjukdomar samordnas för bästa möjliga resultat.

dante