Stukningar och vrickningar

Stukningar och vrickningar

Om man trampar snett eller tar emot sig med en hand när man faller kan det hända att man stukar eller vrickar sig. En stukning eller vrickning kännetecknas ofta av att man får rejält ont i den kroppsdel som drabbas. Man kan ofta stödja på och använda kroppsdelen men det gör ont. Ibland kan man också svullna lite. Det är dock sällan man blir blå, vilket kan ske om man brutit kroppsdelen. Men vad bör man göra om man stukar sig?

Snabb behandling är viktig

Om man stukar eller vrickar sig är det viktigt att man handlar snabbt. Det viktigaste är att lägga ett förband om kroppsdelen och det är bra att linda det hårt. Kroppsdelen mår bra av att hållas högt och det är också klokt att kyla ner den. På så sätt kan man förhindra att kroppsdelen svullnar och det kan också göra att man upplever lite mindre smärta. Den hårda lindningen bör dock inte sitta kvar allt för länge. Det är bra att linda av och sedan linda tillbaka igen efter ett tag så att blodet kan cirkulera. Om man tror att man har en spricka eller liknande är det dock klokt att söka hjälp.

dante