Ta hand om dina tänder för en bättre hälsa

Ta hand om dina tänder för en bättre hälsa

Att borsta sina tänder är nog något de flesta gör, men hur är det med tandtråden och tandläkarbesöken? För att hålla sig vid god hälsa är det viktigt att ta hand om sina tänder, något vi ska gå djupare in i den här artikeln.

Viktigt att få regelbunden tandvård

Tyvärr är det många av oss som hoppar över att gå till tandläkaren på regelbundna kontroller, något som på sikt kan skada hälsan. Ett gott råd är därför att skaffa en bra tandläkare som man känner sig trygg med. Söker du en bra tandläkare i Halmstad rekommenderas Halmstads Tandklinik varmt. Där får du bra och kunnig tandvård.

Att ta hand om sina tänder regelbundet kan faktiskt leda till att de stora kostnader som många oroar sig uteblir. Det är dock viktigt att göra prisjämförelser innan du väljer tandläkare eftersom priserna mellan olika kliniker kan variera oerhört mycket. I vissa regioner, till exempel i Norrbotten upplever också många konsumenter att det kan vara svårt att få adekvat tandvård. I sådana fall kan det faktiskt vara bra att söka sig till en privat klinik.

Förebygg problem med tänderna

Vi är många som är smärtsamt medvetna om att tandvård kan vara väldigt dyrt. Därför är det bra att själv arbeta förebyggande. Tyvärr verkar vi ha blivit sämre på det då barn i större utsträckning idag drabbas av karies i tänderna än vad de gjorde förr. Detta tros bero på att vi idag får i oss mycket mer socker som i sin tur främjar tillväxten av karies.

Vill du göra ditt bästa för att undvika karies? Tänk då på att inte äta så mycket mellan målen och undvik socker till vardags. Varje gång som du äter utsätts nämligen tänderna för en tillfällig försvagning och karies får en chans att sätta bo. Det är också viktigt att du borstar dina tänder noga. Man brukar säga att man bör borsta under minst två minuter. Slutligen är daglig behandling med tandtråd också viktig för att få bort smuts i utrymmen som är svåra att komma åt med tandborsten.

Parodontit är en hälsorisk

Tillståndet Parodontit, det vill säga tandlossning, verkar vara en hälsorisk. Det har man kommit fram till genom att göra en analys av en epidemiologisk och prospektiv multicenterstudie där forskare vid Karolinska institutet har deltagit. Det man då har kunnat se är att Parodontit verkar vara en bidragande faktor till hjärt- och kärlsjukdomar.

Det går emellertid att förebygga att drabbas av detta genom att sköta sina tänder noga med tandborstning, tandtråd och regelbundna tandläkarbesök. Det är dock viktigt att veta att vissa människor är mer genetiskt disponerade för att råka ut för tillståndet. Det behöver alltså inte ha något samband med att man har dålig munhygien om man drabbas. Det är viktigt att lyfta eftersom dåliga tänder i många fall leder till skam när de i själva verket drabbats av ett tillstånd som man själv kan ha svårt att påverka. I sådana fall är en regelbunden kontakt med tandläkare extra viktig.

dante