Vård vid olycksfall på arbetsplatsen

Vård vid olycksfall på arbetsplatsen

Att anställda drabbas av olyckor på arbetsplatser är tyvärr relativt vanligt idag. Det finns många lagar och regler om säkerhet och trygghet på arbetsplatsen men i vissa branscher är det oundvikligt med olycksfall.

Alla arbetsskador och olycksfall måste enligt lag anmälas enligt Arbetsmiljöverket. Detta gäller såväl inom byggbranschen som plåtslageribranschen såsom kompetensplatslageri.se/ i Skogås, hos advokatbyrån eller hos den digitala marknadsföringsbyrån.

Vanliga arbetsolyckor

Byggbranschen är en bransch där det ofta sker olyckor. Folk halkar, bränner sig, klämmer sig eller faller ned från höga arbetsställningar. Det kan också bero på att någon anstränger sig för mycket under lyft och gör illa ryggen eller sträcker sig. Många olyckor kräver inte en alltför avancerad vård men i vissa fall kan de tyvärr leda till döden eller ge skador för livet.

Att organisera jobbet eller uppdraget är extremt viktigt, likaså är det lag på säkerhet i form av bra utrustning och skydd för kropp och ögon. Där de anställda befinner sig i riskzonen är skyddsklädsel alltid en regel.

Tänk på att även buller kan ge bestående skador på hörselgången. Den anställde ska alltid bära öronkåpor som du ska ge hen. Även psykiskt påfrestande arbete kan ge men för livet om man inte är aktsam.

Numera när vi lever mitt i en pandemi gäller även smittorisken på en arbetsplats. Covid-19 har smittat ner otaliga sjukvårdare och hemtjänstpersonal och i början fanns det inte ens utrustning för alla för att skydda mot smittan, som det gör idag.

Det finns många riskyrken därute som kräver mer av både arbetsgivaren och den anställde. Att inte ta det på allvar kan leda till höga böter och ibland även fängelse.

Vård efter olyckor

Får de olycksdrabbade den vård som krävs för att hantera skadan eller olyckan när en sådan uppstår? Ja, för det första ska en anställd alltid vara försäkrad på arbetsplatsen. Sedan ska också en skada eller en olycka alltid anmälas av arbetsgivaren. Det är arbetsgivaren som har den ultimata skyldigheten när en anställd råkar ut för något på arbetsplatsen. Som skadad får du alltid en ersättning från försäkringen. Det gäller både akut vård och rehabilitering om skadan gör så att du måste få det. Skadorna gäller även tandvård, till exempel om du slagit ut en tand.

Ibland kan det vara oklart om det är en skada eller inte eller om den uppstod just på arbetsplatsen eller till och från arbetsplatsen. Du som arbetsgivare har ändå skyldigheten att anmäla olyckan eller skadan och lämna beslutet till Försäkringskassan huruvida det rör sig om en arbetsplatsrelaterad skada eller inte samt hur allvarlig den är. Försäkringskassan kommer sen att avgöra hur mycket ersättning personen får och hur lång tid personen ska ha vård och vilken vård som krävs.

dante